Chính sách hoàn tiền và hoàn trả

Tổng quan

Chính sách hoàn trả hàng của chúng tôi kéo dài 07 ngày. Nếu 07 ngày đã trôi qua kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi đầy đủ cho bạn. Hoàn trả hàng chỉ áp dụng khi bạn mua sản phẩm vật lý như: USB Boot, SSD Boot và ổ cứng.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải ở tình trạng tương tự như khi bạn nhận được. Chúng tôi chỉ chấp nhận hoàn trả nếu sản phẩm bạn nhận được bị lỗi hoặc không đúng như thông tin đưa ra trên trang web.

Một số loại sản phẩm được miễn trả lại: không thể trả lại các sản phẩm dạng link tải, mã kích hoạt phần mềm, điểm thưởng Fshare. Riêng mã kích hoạt phần mềm nếu bị lỗi sẽ được đổi mã kích hoạt khác.

Sản phẩm Anhdv Boot Premium sẽ bị khoá và thu hồi quyền truy cập nếu bạn chia sẻ quá nhiều người.

Hoàn trả

Sau khi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn.

Nếu bạn được chấp thuận, khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong một số ngày nhất định.

Đổi hàng và trợ giúp cập nhật

Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Ngoài ra, chúng tôi giúp cập nhật hay khôi phục thiết bị của bạn (do Virus hay xoá nhầm).

Để trả lại sản phẩm của mình, bạn nên gửi sản phẩm của mình qua đường bưu điện. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của chính mình để trả lại hàng của bạn. Chi phí vận chuyển là không hoàn lại. Nếu bạn được hoàn lại tiền, chi phí vận chuyển trở lại sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn lại của bạn.

Nếu bạn đang trả lại các mặt hàng đắt tiền hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn.

Cần giúp đỡ?

Liên hệ với chúng tôi tại Fanpage hay qua email [email protected] nếu có câu hỏi liên quan đến hoàn tiền và trả lại hàng.