150.000 VND350.000 VND

  • Key Office Pro Plus liên kết với Email của bạn và dùng vĩnh viễn cho 01 máy tính. Khi cài lại Windows hay chuyển máy thì vào trang quản lý tài khoản để huỷ máy cũ và kích hoạt lại trên máy mới.
  • Office 2019 trở lên chỉ cài được trên Windows 10 và 11. Chọn đúng phiên bản cho Windows hoặc Macbook.
Combo key kích hoạt Windows 11 và Office 2021
Mã kích hoạt bản quyền cho Office
150.000 VND350.000 VND Chọn tùy chọn