150.000 500.000 

  • Key Windows 10 và 11 Pro Retail sử dụng được cho 5 máy tính và kích hoạt bản quyền số vĩnh viễn sau khi nhập (tức tự nhận bản quyền khi cài lại windows)
  • Key Windows 10 và 11 Volume cho nhiều máy hơn (20, 50 …), khi kích hoạt cũng nhận bản quyền số vĩnh viễn.
  • Key Office 2019 và 2021 Pro Plus liên kết với Email của bạn và dùng vĩnh viễn cho 01 máy tính.
  • Office 2019 trở lên chỉ cài được trên Windows 10 và 11. Chọn đúng phiên bản cho Windows hoặc Macbook.
Combo key kích hoạt Windows 11 và Office 2021
Mã kích hoạt bản quyền cho Windows và Office