100.000 VND

Win 11 AIO Premium có lựa chọn Full Software khi cài xong sẽ có Office và phần mềm thiết yếu.

  • Nên chọn Tạo tài khoản mới khi mua hàng để dễ quản lý link tải, có tài khoản thì đăng nhập trước khi đặt hàng.
  • Sản phẩm dạng link tải được gửi đến Email (Muốn link Google Drive cần dùng Gmail – Không gồm USB)
  • Sử dụng vĩnh viễn, không giới hạn thiết bị, nhận 01 năm cập nhật miễn phí kể từ ngày mua hàng (Áp dụng khi mua sau 20/8/2023)
  • Đã fix lỗi in qua mạng Lan
  • Hỗ trợ Laptop dùng CPU Intel Gen 13, 12, 11 mới nhất.
  • Bypass TPM 2.0 cho máy không đủ điều kiện và bỏ qua quá trình kết nối wifi khi cài.
  • Windows tự động kích-hoạt bản quyền số vĩnh viễn, Office tự kích hoạt và gia hạn tự động vĩnh viễn.
  • Quá trình cài đặt nhanh hơn do lược bỏ nhiều bước không cần thiết.
  • Bộ cài dạng ISO, hỗ trợ cả 2 chuẩn UEFI và Legacy.
Win 11 Premium AIO 4 in 1
Bộ cài Windows 11 AIO Premium định dạng ISO
100.000 VND Lựa chọn các phương án