100.000 VND

Win 11 AIO Premium có lựa chọn Full Software khi cài xong sẽ có Office và phần mềm thiết yếu.

  • Nên chọn Tạo tài khoản mới khi mua hàng để dễ quản lý link tải, có tài khoản thì đăng nhập trước khi đặt hàng.
  • Sản phẩm dạng link tải được gửi đến Email (Muốn link Google Drive cần dùng Gmail – Không gồm USB.
  • Sử dụng vĩnh viễn, không giới hạn thiết bị, nhận 01 năm cập nhật bản mới miễn phí
  • Đã fix lỗi in qua mạng Lan
  • Bypass TPM 2.0 cho máy không đủ điều kiện và bỏ qua quá trình kết nối wifi khi cài.
  • Windows tự động kích-hoạt bản quyền số vĩnh viễn, Office tự kích hoạt động vĩnh viễn.
  • Quá trình cài đặt nhanh hơn do lược bỏ nhiều bước không cần thiết.
  • Bộ cài dạng ISO, hỗ trợ cả 2 chuẩn UEFI và Legacy.
  • Nếu cần cả bộ cài Windows và Anhdv boot xem Gói Vip member
Win 11 Premium AIO 4 in 1
Bộ cài Windows 11 AIO Premium định dạng ISO
100.000 VND Chọn tùy chọn