100.000 VND

Windows 10 Premium với tuỳ chọn Full software cài xong sẽ có Office và phần mềm thiết yếu.

  • Nên chọn Tạo tài khoản mới khi mua hàng để dễ quản lý link tải, có tài khoản thì đăng nhập trước khi đặt hàng.
  • Sản phẩm dạng link tải được gửi đến Email (Muốn link Google Drive cần dùng Gmail – Không gồm USB)
  • Sử dụng vĩnh viễn, không giới hạn thiết bị, nhận 01 năm cập nhật bản mới miễn phí
  • Không giới hạn số lượng máy cài và số lần cài đặt.
  • Windows tự động kích-hoạt bản quyền số vĩnh viễn, Office tự kích hoạt vĩnh viễn.
  • Quá trình cài đặt nhanh hơn do lược bỏ nhiều bước không cần thiết, tự cài driver qua Windows Update.
  • Bộ cài định dạng ISO, hỗ trợ cả 2 chuẩn UEFI và Legacy.
Windows 10 Premium AIO anhdv
Bộ cài Windows 10 Premium định dạng ISO
100.000 VND Chọn tùy chọn