50.000 200.000 

Ưu điểm của Gói Fshare VIP Point so với gói mua bằng tiền mặt.

  1. Point (Điểm thưởng) sẽ chuyển thẳng vào tải khoản Fshare của bạn. Nhập email khi mua hàng là Email đăng nhập Fshare. Đăng nhập Fshare và xem chính xác Email ở phần Thông tin tài khoản.
  2. Dùng VIP lúc nào thì đổi Point lúc đó. 
  3. Điểm thưởng Shop bán là Điểm thưởng mới và có hạn đến 31/12 năm sau (Đến đầu năm sau thành Điểm thưởng cũ)
  4. Được tải 100GB / ngày (tức nhiều hơn 20 GB so thông thường)
Tài khoản Fshare VIP Point Anhdv Shop
Gói Fshare VIP POINT (Gửi vào tài khoản)