Ưu điểm của điểm thưởng Fshare

  1. Point (Điểm thưởng) sẽ chuyển thẳng vào tải khoản Fshare của bạn. Nhập email khi mua hàng là Email đăng nhập Fshare. Đăng nhập Fshare và xem chính xác Email ở phần Thông tin tài khoản.
  2. Dùng VIP lúc nào thì đổi Point lúc đó.
  3. Từ 26/10/2023 cần đổi 3 ngày = 6000 Điểm. Vào Thông tin tài khoản > Quản lý Fxu / điểm để đổi
  4. Điểm thưởng Shop bán là Điểm thưởng mới và có hạn đến 31/12 năm sau (Đến đầu năm sau thành Điểm thưởng cũ)
  5. Rẻ hơn gói VIP ngày 20k.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.