400.000 

Gói bao gồm Anhdv Boot Premium và 07 bộ cài đặt Windows Premium Full Software hiện tại và tăng thành 09 bộ cài trong tương lai ( thêm Windows 10 Home, Windows 10 Pro For Worksation)

Link các sản phẩm thuộc gói VIP Member:

  1. Anhdv Boot Premium
  2. Windows 10 Premium (04 bộ cài)
  3. Windows 11 Premium (03 bộ cài)

Lưu ý

  • Miễn phí cập nhật trong 1 năm, không gia hạn vẫn dùng bình thường bản cũ.
  • Nhập Gmail khi mua hàng

 

Gói Vip member Anhdv Shop (Boot + Windows Premium)
Gói VIP Member (Boot và Windows Premium)

400.000