Anhdv Boot Premium đầy đủ tính năng

99.000

 

  • Dùng trọn đời, hỗ trợ cập nhật phiên bản mới trong 01 năm
  • Sản phẩm dạng link tải (Không gồm USB) được gửi đến email (Xem thư Spam hay thư rác nếu không thấy)
  • Cần nhập Gmail khi mua hàng, ghi Mã đơn hoặc Tên hoặc Gmail vào nội dung chuyển khoản.
  • Khi nhận Email thì mở hướng dẫn và làm theo. Lưu lại hướng dẫn để dùng khi có cập nhật mới
  • Kéo xuống dưới để xem thêm. Hoặc đầy đủ hơn tại đây
Anhdv Boot Pro - Gói file tạo boot usb nhanh
Anhdv Boot Premium đầy đủ tính năng

99.000