100.000 

Windows 10 Premium với tuỳ chọn Full software cài xong sẽ có Office và phần mềm thiết yếu.

  • Sản phẩm dạng Link tải gửi qua Email (nhập Gmail khi mua hàng)
  • Sử dụng vĩnh viễn, không giới hạn thiết bị, nhận 01 năm cập nhật miễn phí kể từ ngày mua hàng (Áp dụng khi mua sau 21/8/2023)
  • Không giới hạn số lượng máy cài và số lần cài đặt.
  • Hỗ trợ Laptop dùng CPU Intel Gen 13 mới nhất.
  • Windows tự động kích-hoạt bản quyền số vĩnh viễn, Office  tự kích hoạt và gia hạn tự động vĩnh viễn.
  • Quá trình cài đặt nhanh hơn do lược bỏ nhiều bước không cần thiết, tự cài driver qua Windows Update.
  • Bộ cài định dạng ISO, hỗ trợ cả 2 chuẩn UEFI và Legacy.
Windows 10 Premium AIO anhdv
Bộ cài Windows 10 Premium định dạng ISO